Процедура №ЗОП00175 на ДГС Широка лъка

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Широка лъка
ИНЗОП00175
Първа дата03.06.2020
Тип на процедуратаОбяви за събиране на оферти
ПредметПоддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2020-2021 г., на територията на ТП ДГС "Широка лъка"