Процедура №ЗОП00172 на ДГС Батак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Батак
ИНЗОП00172
Първа дата01.06.2020
Тип на процедуратаПублично състезание
ПредметДоставка чрез закупуване на инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП ДГС „Батак“ за срок от 24 месеца