Процедура №Т00478 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНТ00478
Първа дата01.06.2020
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 2011с, 2012, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023с, 2024с, 2025с, 2026, 2028, 2029, 2030с, 2034

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция