Процедура №Т00470 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИНТ00470
Първа дата28.05.2020
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг  с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обект №2041

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция