Процедура №ЗОП00168 на ДГС Ардино

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ардино
ИНЗОП00168
Първа дата29.05.2020
Тип на процедуратаПублично състезание
ПредметОсигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на сигнално - известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ТП "ДГС - Ардино" за срок от 36 месеца.