Процедура №ЗОП00170 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНЗОП00170
Първа дата29.05.2020
Тип на процедуратаОткрита процедура
ПредметДоставка на канцеларски материали и принадлежности, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на ЦУ на ЮЦДП, гр. Смолян и ТП ДГС "Смолян".