Процедура №ЗОП00171 на ДЛС Чепино

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Чепино
ИНЗОП00171
Първа дата29.05.2020
Тип на процедуратаПублично състезание
ПредметПроектиране, доствка, монтиране, използване и поддържане на сигнално известителна техника, в обекти на ТП ДЛС Чепино за 36 месеца.