Процедура №ЗОП00165 на ДЛС Извора

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Извора
ИНЗОП00165
Първа дата26.05.2020
Тип на процедурата
ПредметКонсултантска услуга свързана с извършване на теренни изследвания, камерална дейност, изготвяне на доклади и провеждане на обучения за подготовка за сертификация за нуждите на ТП ДЛС Извора, ТП ДГС Славейно, ТП ДГС Борино, ТП ДГС Широка лъка.