Процедура №Т00469 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИНТ00469
Първа дата28.05.2020
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОкрит конкурс за добив на дървесина до временен склад - Обект №2032.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция