Процедура №ЗОП00159 на ДГС Ардино

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ардино
ИНЗОП00159
Първа дата21.05.2020
Тип на процедуратаПублично състезание
ПредметДоставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и други за нуждите на ТП ДГС Арднино за срок от 24 месеца.