Процедура №454 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИН454
Първа дата20.05.2020
Втора дата
Тип на процедуратаЕлектронен търг по реда на НУРВИДГТ
ПредметЕлектронен търг № ET00926 ТП ДГС Пещера / Обект №: 2044-ет

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция