Процедура №Т00429 на ДГС Триград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Триград
ИНТ00429
Първа дата15.05.2020
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в обект № 2015С

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция