Процедура №ЗОП00151 на ДГС Селище

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Селище
ИНЗОП00151
Първа дата13.05.2020
Тип на процедуратаДоговаряне без предварително обявление
ПредметОсигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ТП ДГС "Селище"