Процедура №Т00374 на ДГС Триград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Триград
ИНТ00374
Първа дата29.04.2020
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на прогнозни количества дървесина от склад - Обекти №2004, 2005С.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция