Процедура №Т00352 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИНТ00352
Първа дата27.04.2020
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина - Обекти №2037, 2038, 2039, 2040, 2041.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция