Процедура №Т00356 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНТ00356
Първа дата27.04.2020
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти № 2011с, 2012.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция