Процедура №Т00257 на ДГС Крумовград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Крумовград
ИНТ00257
Първа дата13.03.2020
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с явно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметЕлектронен търг № ET00845 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2037  

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция