Процедура №Т00238 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИНТ00238
Първа дата12.03.2020
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина, съгласно чл. 38 от НУРВИДГТ за обекти №№ 2022мф и 2023мф

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция