Процедура №Т00218 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИНТ00218
Първа дата10.03.2020
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметОткрит конкурс за добив на дървесина съгласно чл. 115, ал. 1 от ЗГ  и чл. 10, ал.1 и чл. 12, ал. 1, чл. 38 от НУРВИДГТ за обекти №№ 2021 мф, 2022 мф, 2023 мф

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция