Процедура №113 на ДГС Крумовград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Крумовград
ИН113
Първа дата14.02.2020
Втора дата
Тип на процедуратаЕлектронен търг по реда на НУРВИДГТ
ПредметЕлектронен търг № ET00770 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2028

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция