Процедура №Т01062 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИНТ01062
Първа дата15.11.2019
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина, съгласно чл. 38 от Наредбата по чл. 95 от ЗГ за обекти №№ 2001мф, 2001-1мф, 2003мф, 2004мф, 2004-1мф, 2006мф

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция