Процедура №Т00248 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00248
Първа дата13.03.2019
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина по сортименти в обект/и 1924-1, 1925-1, 1926-1, 1927-1, 1928-1

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция