Процедура №255 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИН255
Първа дата13.03.2019
Втора дата
Тип на процедуратаЕлектронен търг по реда на НУРВИДГТ
ПредметЕлектронен търг № ET00207 ТП ДГС Доспат / Обект №: 1932-1

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция