Процедура №Т00196 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00196
Първа дата08.03.2019
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина по сортименти в обект/и № 1921-1, 1922-1 и 1923-1 с ограничение Местни търговци

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция