Процедура №Т00035 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00035
Първа дата21.01.2019
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметЗалесяване и отглеждане на горски култури, семесъбиране и отгледни грижи в генеративна семепроизводствена градина, включени в Обект № 1/2019г.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция