Процедура №Т00515 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00515
Първа дата23.11.2018
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортимнети съгласно, спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП-гр.Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП-гр.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция