Процедура №Т00362 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИНТ00362
Първа дата28.09.2018
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за добив на дървесина съгл. чл.10, ал.1 и чл.12, ал.1 от НУРВИДГТ

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция