Процедура №Т00354 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00354
Първа дата21.09.2018
Втора дата
Тип на процедуратаДоговаряне по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности, включващи почвоподготовка в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Доспат", включени в Обект № 2/2018г.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция