Процедура №Т00326 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00326
Първа дата20.08.2018
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности, включващи - почвоподготовка в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Доспат", включени в Обект № 2/2018г.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция