Процедура №Т00123 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00123
Първа дата13.03.2018
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина по сортименти в обект/и № 1825-1, 1826-1, 1827-1, 1829-1, 1831-1 и 1832-1

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция