Процедура №Т00129 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИНТ00129
Първа дата14.03.2018
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПопълване на култури, отглеждане на култури, други отгледни дейности - окастряне на плевели с коса, отглеждане на млади насаждения без материален добив, подпомагане на естественото възобновяване, почвоподготовка - есенна и семесъбиране на територията на Т

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция