Процедура №Т00106 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИНТ00106
Първа дата07.03.2018
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина, съгл. чл. 38

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция