Процедура №Т00107 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИНТ00107
Първа дата07.03.2018
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за предоставяне на услуга сеч, извоз и рампиране на временен склад - МФ

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция