Процедура №Т00069 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00069
Първа дата16.02.2018
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад в Обект № 1Д-1, Обект № 2Д-1 и Обект № 3Д-1, попадащи в териториалния обхват на ТП "ДГС - Доспат"

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция