Процедура №Т00024 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00024
Първа дата18.01.2018
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности, включващи - залесяване, попълване, отглеждане, ограждане на горски култури и работа в генеративна семепроизводствена градина - Обект №1/2018 г.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция