Процедура №Т00629 на ДГС Крумовград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Крумовград
ИНТ00629
Първа дата19.12.2017
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост от териториалния обхват на дейности на ТП ДГС "Крумовград", включени в Обект № 1

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция