Процедура №Т00587 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00587
Първа дата04.12.2017
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в самостоятелно обособени обект/и с № 1822, 1823  и 1824 от териториалния обхват на дейност на ЮЦДП - гр. Смолян, ТП ДГС "Доспат"

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция