Процедура №Т00537 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00537
Първа дата30.11.2017
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на прогнозни количества дървесина от временен склад в обекти № 1801-1, 1802-1, 1803-1, 1804-1, 1805-1, 1806-1, 1807-1, 1808-1, 1809-1, 1810-1, 1811-1, 1815-1 и 1819-1 от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Доспат" - "ЮЦДП", гр. Смолян

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция