Процедура №Т00538 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00538
Първа дата30.11.2017
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на прогнозни количества дървесина от временен склад в обекти № 1814-1, 1816-1, 1817-1, 1818-1, 1820-1 и 1821-1 от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Доспат" - "ЮЦДП", гр. Смолян

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция