Процедура №Т00492 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00492
Първа дата28.11.2017
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обект/и с № 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810 и 1811 за местни търговци от териториалния

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция