Процедура №Т00491 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00491
Първа дата28.11.2017
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обект/и с № 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820 и 1821 от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС До

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция