Процедура №Т00396 на ДГС Алабак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Алабак
ИНТ00396
Първа дата11.09.2017
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с №№ 16015, 17036, 17084-С, 17085-С

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция