Процедура №Т00397 на ДГС Карлово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Карлово
ИНТ00397
Първа дата12.09.2017
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект с №1730 от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-Карлово” – „ЮЦДП”, гр. Смолян

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция