Процедура №Т00399 на ДГС Алабак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Алабак
ИНТ00399
Първа дата12.09.2017
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПочистване на площи за залесяване и почвоподготовка на територията на ТП ДГС "Алабак" през 2017 година Обект № 3

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция