Процедура №Т00390 на ДГС Момчилград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Момчилград
ИНТ00390
Първа дата05.09.2017
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №1717, 1718, 1719, 1720 от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Момчилград.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция