Процедура №Т00394 на ДЛС Борово

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Борово
ИНТ00394
Първа дата11.09.2017
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от временен склад от обекти: 1703 П, 1704 П, 1705 П 

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция