Процедура №Т00388 на ДГС Момчилград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Момчилград
ИНТ00388
Първа дата01.09.2017
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности в Обект №3 с предмет: "Почистване, почвоподготовка и залесяване на 40дка. горски култури." и  в Обект №4 с предмет: "Почистване, почвоподготовка и залесяване на 10 дка. горски култури", включени в териториалния обхв

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция