Процедура №Т00389 на ДГС Хвойна (до.30.10.2019)

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Хвойна (до.30.10.2019)
ИНТ00389
Първа дата04.09.2017
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1724с, 1725с, 1726с, 1727, 1728с, 1729с, 1730 и 1731.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция