Процедура №Т00382 на ДГС Пловдив

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пловдив
ИНТ00382
Първа дата28.08.2017
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности в Обект №5/2107 с предмет "почвоподготовка, залесяване и отглеждане 2017/2018г.".

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция