Процедура №Т00383 на ДГС Панагюрище

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Панагюрище
ИНТ00383
Първа дата30.08.2017
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметМеханизирани дейности за производство на посадъчен материал в горски разсадник "Самодивско гърло" в териториалния обхват на ТП ДГС Панагюрище.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция